Ortodonti

Diş Hekimliği uzmanlık dallarından birisi olan Ortodonti geniş bir yaş aralığında uygulanabilen diş ve çene şekil bozukluklarının tedavisidir. Ortodonti tedavileri çocukluk yaşları veya yetişkinlik döneminde uygulanabilmektedir. Ortodontinin amacı dişlerdeki şekil bozukluklarının oluşumunun baştan önlenmesi, oluşmuş şekil bozuklukların düzeltilmesi, tedaviye ihtiyacı olan hastalara estetik bir görünüm, konuşma bozuklukları ve çene - diş fonksiyonlarının düzeltilmesi olarak sıralanabilir.

Dişlerdeki çapraşıklıklar, insanların doğuştan gelen genetik özellikleri, sonradan ortaya çıkan parmak emme, tırnak yeme vb. alışkanlıkları veya süt dişlerinin yer tutucu özelliğini tamamlamadan erkenden kaybedilmesi ile oluşabilmektedir.

İhtiyacı olduğu halde Ortodonti tedavisi uygulanmayan ve geciktirilen hastaların, dişlerdeki çapraşıklık sebebi ile diş temizliğinin tam olarak yapılamaması diş ve diş eti problemlerine, konuşma problemlerine ve estetik bozukluk sebebi ile ergenlik ve gençlik yaşlarında psikolojik sorunlara yol açabilmektedir.

Erken yaşta görülen ortondontik belirtiler:

 • Zamanından önce veya sonra yaşanan süt dişi kayıpkarı
 • Geride veya ileride konumlu çene
 • Ağız kapanışında görülen bozukluk
 • Ağızdan nefes alma ve verme
 • Parmak emmek
 • Diş diziliminde görülen bozukluklar
 • Uykuda diş gıcırdatma ve sıkma
 • Öne doğru fırlak dişler
 • Yüz proporsiyonunda bozukluk
 • Yanak ısırma ve dudak ısırma

Ortodonti Tedavilerinde Kullanılan Yöntemler


Hareketli Apareyler:

 • Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen sadece basit diş hareketleri yaptırabilen apareylerdir. Bunların üzerlerine konulan yaylar, vidalar, düzeltilecek dişlere bir kuvvet uygular. Erken dönem tedavisinde ve daha basit vakalarda uygulanır.

Fonksiyonel Apareyler:

 • Aktif büyüme döneminde kullanılabilen ,büyümeyi yönlendiren apareylerdir. Alt ve üst çenenin birbirine göre bozulan ilişkilerini (ortopedik problemler) düzeltmek amacıyla ergenlik dönemi öncesinde küçük yaşlarda çoğunlukla hastaların kendisinin takıp çıkarabildiği özel apereylerdir. Çoğu zaman sabit ortodontik apareylerle birlikte kullanılır.

Sabit Apareyler:

 • Dişler üzerine özel tekniklerle yapıştırılan hasta tarafından çıkarılamayan,tedavi sonunda ortodontist tarafından sökülen apareylerdir. Sabit tedavide kullanılan braketler,kişilerin isteğine göre metal veya porselen olabilir. Günümüzde daha az fark edilen malzemelerle ortodontik tedavinin en çekinilen özelliği olan tel görünümünden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Hatta bazı durumlarda dişin görünmeyen arka kısımlarına da uygulanabilirler.Hekiminiz sizi muayene ettikten sonra ağzınıza en uygun tedavi şeklini söyleyecektir.

Şeffaf Plaklar:

 • Çapraşıklıkların çok fazla olmadığı veya dişler arasındaki boşlukların kapatılmak istendiği durumlarda, hasta damak yapısının elverişli olması halinde, hiç tel kullanılmadan sadece şeffaf plaklar ile tedavi günümüzde mümkündür. Bu işlem için önce hastanın ağzından ölçü alınır ve radyolojik bulgular esas alınarak laboratuvar ortamında hastanın ağız yapısına uygun plaklar yapılır. İyileşme süreci kontrol altında tutularak istenilen sonuç elde edildiğinde tedavi sonlandırılır. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan bu tedavi yönteminin en genel endikasyonu hastaların tel takmaktan dolayı oluşan sosyal ve estetik kaygısının giderilmesidir. .

Ortognatik Cerrahi:

 • Ortodontik veya ortopedik tedavi ile düzeltilemeyecek durumlar söz konusu olduğu zaman büyüme ve gelişmesi tamamlanmış yetişkin hastalarda ortognatik cerrahiye başvurulur.